Foreningen Pink Lady® Europe er engageret i en nedbringelse af miljøpåvirkningen fra sin produktion: bevarelse af biodiversiteten, reduktion af CO2-fodaftrykket, vandforvaltning og omhu for jordens sundhed.

Støtte til
vores producenter

Foreningen Pink Lady® Europe har taget det engagement over for sine producenter at arbejde for en bedre værdifordeling, hvilket sætter dem i stand til at investere i bæredygtige løsninger og gøre produktionen stadigt mere ansvarlig.

Revitalisering af dyrkningsområderne

Forningen Pink Lady® Europe er med til at revitalisere dyrkningsområderne i medfør af bedrifternes bæredygtighed og produktionens positive indvirkning på den lokale økonomi.

Foreningen Pink Lady® Europe sætter forbrugernes tillid i centrum og arbejder hver dag på at sikre en mere ansvarlig og gennemsigtig produktionskæde.

Vores charter gælder med dets 14 engagementer for alle medlemmerne af Pink Lady® Europe og indgår i en tilgang om konstant forbedring med henblik på en produktion af høj kvalitet, der i stigende grad er bæredygtig og lever op til forbrugernes forventninger. Den inddrager de 3 søjler i bæredygtig udvikling (miljømæssige, sociale og økonmiske forhold).