Sträva efter att bli koldioxidneutrala fram
till 2030

Pink Lady® åtog sig 2020, genom programmet PEREN, att uppfylla följande två mål:

Utreda sin miljöpåverkan.
Identifiera förbättringsområden med hjälp av ekodesign.

Detta program är det första steget för Pink Lady® att nå målet med koldioxidneutral produktion 2030.
Under de kommande två åren kommer tre områden att granskas:

Miljöprestandan på odlingarna.
Analys av jordbruksmetoderna i förhållande till biologisk mångfald och hantering av uttjänta träd.
Utvärdering av arbetet på frukthanteringsanläggningarna och transportlogistiken fram till försäljningsstället.