Handhaving van een eerlijk inkomen
voor het werk van de telers

Ledere teler ontvangt hetzelfde inkomen per kilo, voor dezelfde kwaliteit.
Dit inkomensniveau is essentieel om de landbouwbedrijven in stand te houden.
Het inkomen dat de Pink Lady®-telers ontvangen, ligt hoger dan het gemiddelde inkomen voor appels.