De traceerbaarheid van het netwerk optimaliseren

Doelstelling: elke consument in staat stellen de herkomst van zijn appels te traceren.