Stödja innovation
för mer hållbara odlingsmetoder

Pink Lab har i uppdrag att stödja forskning och utveckling för en mer hållbar produktion inom olika områden såsom:

Växtskydd
Jordmånskvalitet
Förvaltning av vattenresurser
Artificiell intelligens