Με τον τρόπο αυτόν ξεκινάει ο κύκλος ζωής του μήλου Pink Lady®.

Ο οπωρωκαλλιεργητής φυτεύει τις μηλιές του τον χειμώνα, την εποχή που η ανάπτυξη των φυτών επιβραδύνεται.

Θα πρέπει, στη συνέχεια, να περιμένει 3 με 4 χρόνια προτού τα δέντρα αρχίσουν να παράγουν καρπούς. Είναι ο χρόνος που απαιτείται για να ωριμάσουν τα κλαδιά και να διαθέτουν επαρκές απόθεμα σε θρεπτικές ουσίες για την ανάπτυξη των καρπών.