Έφτασε το καλοκαίρι. Για να μπορέσουν τα μήλα Pink Lady® να αναπτύξουν όλες τις οργανοληπτικές τους ιδιότητες:

Αφαιρεί όλους τους κατεστραμμένους ή παραμορφωμένους καρπούς και ορισμένους ακόμα, όταν υπάρχει πληθώρα, ώστε να είναι καλά διανεμημένοι πάνω στο δέντρο και να διαθέτουν επαρκή χώρο για να αναπτυχθούν.