Στο τέλος του καλοκαιριού ή την αρχή του φθινοπώρου, ο παραγωγός μπορεί επίσης να απομακρύνει με το χέρι κάποια φύλλα: αφαιρεί με προσοχή το πλεόνασμα φύλλων για να εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή έκθεση στον ήλιο για τα μήλα.