Την άνοιξη, η ανθοφορία διαδραματίζει καίριο ρόλο για μία επιτυχημένη συγκομιδή.

Η διάρκεια ζωής του άνθους είναι 2 με 10 ημέρες. Η περίοδος επικονίασης είναι, συνεπώς, πολύ σύντομη.

Χάρη στις συνεργασίες με τους μελισσοκόμους, κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας, οι παραγωγοί τοποθετούν κυψέλες μελισσών μέσα στους οπωρώνες. Με τον τρόπο αυτόν, εξασφαλίζεται μία επιτυχημένη φυσική επικονίαση και η μετατροπή των άνθεων σε καρπούς.