Βελτίωση της πρόσβασης στην ιχνηλασιµότητα με ορίζοντα το έτος 2025

Στόχος: να μπορεί κάθε καταναλωτής να γνωρίζει τη διαδρομή των μήλων του.