Δίκαιη αμοιβή των παραγωγών

Για προϊόντα ισοδύναμης ποιότητας, όλοι οι παραγωγοί λαμβάνουν την ίδια αμοιβή ανά κιλό.
Αυτό το επίπεδο αμοιβής είναι πρωταρχικής σημασίας για τη συντήρηση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μας.
Η αμοιβή για τα Pink Lady® είναι υψηλότερη από τη μέση αμοιβή στον τομέα παραγωγής μήλου.