Βελτίωση
του περιβάλλοντος εργασίας

των απασχολούμενων στο δίκτυο Pink Lady®

Όλες οι μονάδες παραγωγής υποβάλλονται σε έλεγχο αξιολόγησης κοινωνικών πρακτικών (SMETA – Sedex Members Ethical Trade Audit) που καλύπτει:

Κοινωνικά πρότυπα
Περιβάλλον
Υγεία και ασφάλεια
Εμπορικό ήθος