EEN RECHTVAARDIG BEDRIJFSMODEL

tracteur récolte pomme verger

Een verenigingsstructuur

2800 fruittelers, 12 boomkwekers en 14 erkende distributeurs in drie verschillende landen werken elke dag met het gemeenschappelijke doel om hun vakmanschap te delen en verder te ontwikkelen.

Een rechtvaardig model

Onze telers, die elke dag zorgen voor de kwaliteit van de appels, krijgen een rechtvaardige economische beloning voor hun werk.

Pommier mur

Een gemeenschappelijk model

Alle partijen van de Pink Lady® productie nemen de regels en best practices in acht die gezamenlijk zijn vastgesteld voor een perfecte beheersing van de kwaliteit.

Een solidair model

Pink Lady® moedigt de jonge generatie aan. Voor de toetreding van nieuwe appeltelers wordt de prioriteit gegeven aan jonge fruitboeren die hun bedrijf willen beginnen.

De duurzaamheid van dit avontuur is verzekerd door het delen en overdragen van de knowhow tussen de telers om de deskundigheid en vaardigheid te verrijken en de technieken verder te ontwikkelen.