De vereniging Pink Lady® Europe

Pink Lady®, een fantastisch menselijk avontuur!

Enthousiaste en vooruitziende vrouwen en mannen, gedreven door dezelfde motivaties, hebben zich al 20 jaar verenigd in een project dat alle betrokkenen van de productieketen omvat.

Drie gemeenschappelijke doelstellingen

  • de juiste economische beloning voor elke actor van de Pink Lady® productie dankzij de contracten tussen de telers en de erkende distributeurs vanaf de aanplant
.
  • gemeenschappelijk gebruik van de deskundigheid en technieken ten behoeve van een permanente verbeteringsdynamiek.
  • een goede kwaliteitsbeheersing dankzij gemeenschappelijke regels en een toezicht op de volledige productieketen.

Een collectief met sterke waarden

Boomkwekers, appeltelers en erkende distributeurs; alle actoren van de productie hebben zich gegroepeerd in deze vereniging die streeft naar economische duurzaamheid, sociale vooruitgang, milieubescherming en productiekwaliteit. Ze zijn Frans, Spaans en Italiaans.

Boomkwekers

Zij produceren de fruitbomen door gebruik te maken van de natuurlijke selectie en de reproductie in de kwekerij.

Fruittelers

Zij zorgen voor de teelt van uitmuntende Pink Lady® appels, met respect voor de mensen, het milieu en de tijd.

Erkende distributeurs

Zij verzorgen met de deelnemende sorteer- en pakstations de verpakking en het transport van de Pink Lady® appels naar uw favoriete winkels.

Elk lid is nauw betrokken bij het beheer van Pink Lady® Europe

Zij komen elk jaar bijeen in de algemene vergadering en kiezen het bestuur dat vervolgens een voorzitter aanwijst. Zij bepalen de strategische oriëntaties en het kwaliteitsbeleid voor de appel.

Zo kan elk vakgebied zijn deskundigheid en zijn praktijkervaring bijdragen. De deelname aan de discussies en beleidsvorming van de vereniging verhoogt de betrokkenheid van alle partijen.