De herkomst en teeltgebieden

De oorsprong

De Pink Lady® appel is de vrucht van een uitstekend idee: een natuurlijke kruising* tussen de twee variëteiten Golden Delicious en Lady Williams, uitgevoerd in 1973 door de goed geïnspireerde Australiër John Cripps.

*een door de mensheid gebruikte techniek sinds het ontstaan van de landbouw

pommes

Om de smaak, knapperigheid en sappigheid volop te ontwikkelen, heeft de Pink Lady® appel bijzondere omstandigheden nodig. Hij rijpt het best in een bevoorrechte streek met een geschikte bodemkwaliteit en veel zonneschijn.

europe

Uitmuntende teeltgebieden in Europa

De Pink Lady® groeit alleen in bevoorrechte streken met een geschikte bodemkwaliteit (niet uitgeput en niet overstroombaar) met een goede zonneschijn.

  • In Frankrijk: in het Zuidoosten, het Zuidwesten en het Loiredal
  • In Spanje: in Catalonië
  • In Italië: in Emilie-Romagna en Zuid-Tirol

Bescherming van de bodemkwaliteit

De smaakkwaliteit van de Pink Lady® appel is sterk afhankelijk van de voeding en ontwikkeling van de appelboom.

De telers houden van hun grond en respecteren en onderhouden de kwaliteit van het teeltgebied als een kostbaar erfgoed.

Het minerale evenwicht van de bodem wordt zo goed mogelijk beschermd (analyses, sondes, beperkte bemesting…). Het waterverbruik wordt beheerst om erosie en uitwassing van de grond te voorkomen (druppelirrigatiesysteem afgestemd op de reële behoefte, bescherming van de natuurlijke waterreserves in elke boomgaard…)

Behoud van het landschap

De Pink Lady® boomgaarden liggen in traditionele fruitteeltgebieden en worden regelmatig onderhouden en vernieuwd.

De gestage groei met een menswaardig ritme draagt bij aan het behoud van de tuinbouwbedrijven, maar ook aan de bescherming van het agrarische gebied en het natuurlandschap tegen de groeiende urbanisatie.