Energie is een kostbaar goed: we moeten er voorzichtig mee omgaan


De Europese Unie heeft duidelijke doelstellingen geformuleerd op het vlak van klimaat en energie. In 2030 moeten wij onze energiedoeltreffendheid verbeterd hebben met op zijn minst 27%! Recycleren van water, minder verbruik van papier en verpakkingen, zonne-energie… De landbouwsector draagt zijn steentje bij om energie te besparen door correcte energiepraktijken in te voeren.

Zo hebben de producenten van de Pink Lady®, bedrijfssector in hun verpakkings- en fruitselectiestations talrijke initiatieven genomen.

In Frankrijk, Spanje en Italië:

  • 90% van hen hebben een thermische isolering aangebracht in hun installaties;
  • 70% hebben energiezuinige uitrustingen aangeschaft;
  • 65% van hen hebben de isolering van hun gebouwen geoptimaliseerd en 90% die van hun koelkamers;
  • 50% van hen recycleren water;
  • 42% hebben zonnepanelen geïnstalleerd;
  • En 32% hebben elektrische auto’s aangeschaft.

De appelboomkwekers van deze bedrijfstak doen mee en controleren, bijvoorbeeld, het gebruik van water in de boomgaard door ervoor te zorgen dat de bomen precies de juiste hoeveelheid water – en geen druppel meer – krijgen voor de juiste ontwikkeling van de boom en de vrucht. Hoe krijgen ze dit voor elkaar? Door sondes in de grond te plaatsen die de waterbehoefte van de aarde opmeten en het aldus mogelijk maken om nauwkeurig de juiste hoeveelheid water te geven aan iedere boom zonder enige verspilling.

een verantwoorde werkwijze