De toegevoegde waarde van de landbouw: de producenten gaan de volgende verbintenissen aan


Wat gebeurt er met het fruit en de groente die te klein zijn, niet de juiste kleur hebben of die niet voldoen aan het verkoopbestek? Moeten wij onze productie zomaar weggooien in de wetenschap dat de Organisatie van de Verenigde Naties voor voeding en landbouw (FAO) zich nu afvraagt hoe wij de wereldbevolking kunnen voeden in 2050? Vandaag innoveren meer en meer producenten om meerwaarde te geven aan een belangrijk deel van hun productie.

Een ambitieus streven: 100% van de productie valoriseren

Om het hoofd te bieden aan de gestage groei van de wereldbevolking, doen de Verenigde Naties een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van alle mensen: consumenten, distributeurs en producenten. Zo staan er op de agenda: verwerken van de voedingsmiddelen die men niet heeft kunnen commercialiseren, vinden van een manier om producten die niet aan de strenge eisen voldoen, toch te verkopen en de praktijken veranderen om 100% van de productie te kunnen valoriseren.

Composteren, recyclen van afval, energiebeheer: oplossingen genoeg

Fruit en groente worden aan strikte normen onderworpen voordat men ze op de markt mag brengen (kleur, grootte…). Dit is de reden waarom een deel van de productie soms wordt weggegooid. Meer en meer ondernemingen willen verkwisting beperken en heel hun productie valoriseren. Hoe zien deze initiatieven er uit?

DePink Lady® bedrijfstak commercialiseert 65 tot 70% van de onder het Pink Lady® merk geoogste appels maar hoedt zich ervoor om de appels die niet aan het zeer strenge verkoopbestek voldoen weg te gooien.

  • Invoering van het merk PinKids® appels die aan dezelfde kwaliteitscriteria beantwoorden als hun grote zus om zo kleinere appeltjes te valoriseren die zeer in de smaak van kinderen vallen ;
  • Invoering van het merk Miss Chef® om de andere appels te benutten in de keuken;
  • Pink Lady® werkt ook samen met de industrie voor de verwerking van appels in kwaliteitsproducten (sap, compote);
  • En tot slot worden appels die te erg zijn beschadigd gebruikt voor diervoer, het bemesten van grond en het vervaardigen van compost voor de landbouw.


een verantwoorde werkwijze